Jatkohankkeen aloitus

Tietoyhteiskuntaosaamista Selänteelle -hanke sai jatkorahoitusta vuosille 2015-2016. Jatkohankkeessa keskitytään tukemaan Selänteen koulujen tietostrategian jalkauttamista alueella tvt-agenttien avulla. Alueen opettajakunnasta rekrytoidaan neljä tvt-agenttia, jotka kouluttavat ja opastavat tvt:n opetuskäyttöön liittyvissä asioissa muita opettajia. Agentit saavat vertaistukea toisiltaan, jakavat ideoita ja hyviä käytänteitä. Tavoitteena on, että tvt-agenttien verkostoon saadaan alueelta eri luokka-asteiden edustaja alakoulusta, yläkoulusta ja lukiosta ja että he edustaisivat alueen eri kuntia.Hyvät käytänteet kootaan yhteiseen verkkopalveluun.

Jatkohanke polkaistiin käyntiin 4.6.2015 ohjausryhmän muodostamisella ja hankkeen etenemisestä sopimalla.

Mainokset
Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

Selänteen koulujen tietostrategia

Hankkeen yksi tärkeä tavoite oli luoda Selänteen alueen kouluille tietostrategia.  Strategia pohjustettiin yhteisissä strategiapäivissä ja se hiottiin lopulliseen muotoonsa pienemmällä ryhmällä, jossa oli edustaja kaikista alueen kunnista. Tietostrategia sisältää alueen koulujen tvt-vision, johdannon sekä luokka-astekohtaiset taitotasotaulukot. Strategia on hyväksytty kuntien opetuslautakunnissa ja sen jalkauttaminen tapahtuu kouluittain muun muassa OPS-työn yhteydessä.

Selänteen koulujen tietostrategia.

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

Mobiililaitteet opetuksessa -koulutusiltapäivät

Hankkeessa järjestetään syksyn 2014 aikana kaksi koulutusiltapäivää mobiililaitteiden parissa. Koulutukset vetää Harto Pönkä, ensimmäisen alakoulun opettajille ja toisen yläkoulun opettajille. Harton ajatuksia ja materiaaleja ensimmäisestä koulutusiltapäivästä voi lueskella blogista.

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

TVT-osaamistavoitteita ja taitotasoja

kuvaAlueen opettajat kokoontuivat Haapajärven lukiolle 3.9.2014 miettimään osaamistavoitteita ja taitotasoja luokka-asteittain esiopetuksesta lukioon. Lähtökohtana käytettiin kevään työskentelyn myötä tiivistynyttä visiota ja perusopetuksen opetussuunnitelman tällä hetkellä julkaistuja ”teesejä”.

Työskentely oli tiivistä ja tulokset on nyt koottu yhteen. Yhteenveto on vielä kommenttikierroksella luokka-astekohtaisesti ja kommenttien jälkeen työstäminen jatkuu mm. hankkeen ohjausryhmässä.

Kuten päivän lopuksi todettiin, osaamistavoitteissa ja taitotasoissa päästiin hyvin konkreettiselle tasolle. Hankkeen TVT-strategiatyö sai runsaasti käytännönläheistä informaatiota jatkojalostettavaksi. Kiitokset vielä kerran kaikille opettajille aktiivisesta mukanaolosta!

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

Selänteen alueen tietostrategia työ jatkuu

Keväällä aloitettu strategiatyö jatkuu 3.9.2014 tapaamisella, jossa aloitetaan työstämään luokka-astekohtaisia tvt-osaamistavoitteita ja taitotasoja esiopetuksesta lukioon. Tilaisuus on tarkoitettu samoille 60 osallistujalle, kuin keväinen strategiatyön aloitus. Pohjana päivän työlle toimii visio, joka kiteytyi seuraavaksi:

Koulu on oppiva yhteisö, jossa TVT toimii luonnollisena osana toimintakulttuuria, opetusta, oppimista, vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. 

Perusopetuksen ja lukion jälkeen oppilailla ja opiskelijoilla on hyvät tieto- ja viestintätekniikan taidot ja valmius kehittää näitä taitoja tulevaisuuden muutoksia varten.

Opettajilla on valmiudet monipuolisten työtapojen ja oppimisympäristöjen käyttämisen.

Taitotasojen määrittelyssä lähdetään liikkeelle uuden opetussuunnitelman mukaiset neljä lähtökohtaa:

  1. Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa
  2. Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti ja turvallisesti
  3. Oppilaita ohjataan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhankinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä
  4. Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.

3.9. päivä pidetään Haapajärven lukiolla klo 13-16, päivän tarkempi ohjelma ilmoitetaan osallistujille. Kouluttajana jatkaa Anne Moilanen.

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

Kehitä TVT-osaamistasi verkossa -verkkokurssi syksyllä 2014 yläkoulun ja lukion opettajille

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä -hankkeen opettajien täydennyskoulutus jatkuu syys-lokakuussa 15.9. – 12.10.2014 yläkoulun ja lukion opettajille verkkokoulutuksella ”Kehitä TVT -osaamistasi verkossa”. Vastaava kurssi toteutettiin keväällä 2014 alakoulujen opettajille.

Kurssin sisältöteemat ovat:

  • verkko-opetuksen pedagogiset lähtökohdat
  • tietoverkon resurssit ja tiedonhaku
  • tekijänoikeudet ja tietoturva
  • sosiaalinen media koulussa
  • verkkokokousjärjestelmät
  • sisällön tuottaminen

Osallistujat voivat suuntautua ja perehtyä kurssin sisältöteemoihin oman mielenkiinnon ja kehittymistarpeiden mukaan. Ilmoittautuminen koulutukseen alkaa 13.8.2014 ja päättyy 7.9.2014. Ilmoittaudu mukaan koulutukseen täällä!

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

TVT-strategiatyön starttipäivä 16.4.2014

Selänteen koulujen strategiatyö starttasi 16.4. Haapajärven lukiolla yli 50 strategiatyöhön osallistuvan opettajan kanssa. Strategiatyöhön opettajat johdatti rehtori Anne Moilanen Laanilan yläkoulusta, Oulusta. Päivän aikana saatiin aikaiseksi runsain mitoin materiaalia laajojen tavoitteiden ja vision luomiseen, joiden työstämistä jatketaan Peda.net -ympäristössä pienemmän ryhmän voimin. Visio ja laajat tavoitteet toimivat pohjana syksyllä jatkettavalle luokka-astekohtaisille työskentelylle, jossa määritellään tvt-osaamistavoitteet ja taitotasot luokka-asteille esiopetuksesta lukioon.

kuva 5 kuva 6 kuva 10 kuva11

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi