Hanke 2016-2017

Selänteen alueen yleissivistävän koulutuksen Osaava-hanke Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä  sai edelleen jatkoa vuosille 2016-2017. Jatkohanke Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä III käynnistyy keväällä 2016. Hankkeen tavoitteena on edistää edelleen yleissivistävän opetuksen jatkuvaa kehittämistä lisäämällä opetustoimen organisaation ja henkilöstön tieto- ja viestintäteknistä osaamista. Hankkeen turvin rahoitetaan alueellisten tvt-agentti-opettajien toimintaa (neljä uutta agenttia), jotka  kouluttavat ja opastavat tvt:n opetuskäyttöön liittyvissä asioissa muita opettajia. Hankkeen aikana kehitetyt ideat ja käytänteet kootaan Selänteen alueen yhteiseen Pedanet-verkkopalveluun, joka on kaikkien opettajien käytössä. Hankkeessa vahvistetaan myös oppilaitosjohdon osaamista koulujen toimintakulttuurin kehittämisessä.

Tämän kehittämistyön mahdollistaa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Osaava-ohjelma, jonka rahoitusta koordinoi Pohjois-Suomessa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Toiminta

Vaihe I (Kevät 2016-Syksy 2016):

  • Rekrytoidaan alueen opetushenkilöstön parista neljä uutta tvt-agenttiopettajaa ja perehdytetään agentit hankkeen toimintaan. (Uudet tvt-agentit edustustavat  eri luokka-asteita kuin 2015-2016 hankkeessa toimivat agentit, jotta tietämystä saadaan tehokkaammin jaettua eri kouluasteilla ja erityisesti nivelvaiheissa).
  • Järjestetään alueen oppilaitosjohdon ja tvt-agenttien yhteinen koulutuspäivä koulun toimintakulttuurin kehittämisestä.
  • Laajennetaan Selänteen alueen hyvien käytänteiden verkkopalvelun sisältöjä ja rohkaistaan opettajia sen käyttöön.
  • Järjestetään teemaviikko tai tapahtuma, jossa jaetaan ja kehitetään hyviä opetuksen tvt-käytänteitä

Vaihe II (syksy 2016-kevät 2017):

  • Tvt-agentit toimivat alueella.
  • Suunnitellaan tvt-agenttien toimintaedellytykset ja jatkotyöskentelymalli hankkeen jälkeen.

Tavoitteet

Vahvistetaan edelleen opettajien tvt-taitoja Selänteen alueen kouluissa tietostrategian linjausten mukaisesti.

Laajennetaan ja vahvistaan edellisessä Osaava-hankkeessa luotua tvt-agenttien verkostoa ja tehdään agenttiverkoston toimintaa näkyväksi mm. tiedottamalla toiminnasta ja lisäämällä agenttien ja opettajien välistä kollegiaalista yhteistyötä.

Tuetaan  alueen oppilaitosjohdon valmiuksia ja sitoutumista uuden OPS:n mukaisen koulun toimintakulttuurin muutokseen. Tässä hankkeessa painotetaan erityisesti tvt:n roolia tulevaisuuden koulussa. Tähän liittyen vahvistetaan ja tuetaan opettajien suunnitelmallista tvt -opetuskäytön kehittämistä kehityskeskustelujen ja henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien avulla.

Tulokset

  • Tvt-agenttiopettajien toiminta laajenee ja tehostuu alueella.
  • Opettajien tietoyhteiskuntaosaaminen ja tvt:n opetuskäyttövalmiudet kehittyvät agenttien tuen ja yhteisen ideapankin myötä.
  • Oppilaitosjohdon valmiudet koulujen toimintakulttuurin kehittämiseen tvt-strategiaa tukevaksi vahvistuvat.
Mainokset