Johto pohti tvt-asioita

Selänteen alueen  oppilaitos- ja sivistysjohto  keskusteli koulujen tvt:n opetuskäytöstä ja sitä tukevista rakenteista 23.2.2017  Haapajärven lukiolla.Keskustelua veti Otto Leskinen, Metsokankaan koululta Oulusta. Oton materiaaleihin voit tutustua lähemmin oheisesta linkistä:

TVT n pedagoginen käyttö ja sitä tukevat rakenteet.

Mainokset
Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

Totta vai tarua? -TVT teemaviikolla tapahtui

Selänteen alueen tvt-agenttirinki järjesti kouluissaan Totta vai tarua? -leikkimielisen kuvakilpailun lokakuulla. Kilpailun tausta-ajatuksena oli nostaa tieto- ja viestintätekniikkaa (TVT) esille kouluissa ja saada mahdollisimman monet oppilaat ja opettajat kokeilemaan konkreettisesti uusia työskentelytapoja koulun arjessa.

Oppilaiden tehtävänä oli ottaa valokuva jostakin tilasta tai ympäristöstä ja muokata kuvaa kuvankäsittelyohjelmalla lisäämällä alkuperäiseen kuvaan grafiikkaa. Muokkauksen jälkeen kuvassa yhdistyvät todelliset ja mielikuvitukselliset asiat. Osallistuneiden oppilaiden kesken arvottiin tuotepalkintoja. Tavoitteena oli, että jokaisesta Selänteen alueen koulusta osallistuisi kilpailuun vähintään yksi ryhmä.

Ennen varsinaista kilpailuviikkoa kuntien tvt-agentit vierailivat kouluillaan ja ohjasivat opettajia  kuvankäsittelyohjelman käytössä ja varmistivat, että kilpailuun osallistuminen onnistuu käytännössä. Samalla he huolehtivat, että tietokoneella oli tarvittavat ohjelmat asennettuna ja että tuotosten palautus Peda.nettiin onnistui.

TVT-agentit onnistuivat ”tempauksessaan” hienosti ja pitivät kokemuksiaan positiivisina, mikä käy ilmi myös seuraavasta agentin kommentista:

Oli hauska tehdä kuvankäsittelyä nuorten kanssa ja sen sai todeta, että nuoret oppivat käsittämättömän nopeasti tällaisia asioita. Yläkoululaiset ottivat uusia ohjelmia haltuunsa vikkelästi ja löysivät jo yhden tunnin aikana monta sellaistakin toimintoa, josta opettajalla itsellään ei ollut hajuakaan. Tässä ainakin muutamia asioita, joita tehtävä kehitti:

– kuvankäsittelyä
– tekijänoikeuksia
– luovuutta ja itseilmaisua taiteen avulla
– tiedostojen siirtelyä ja hakua koneelta

Vaikka kaikki koulumme opetusryhmät eivät halunneet osallistua kisaan, viikko tarjosi mahdollisuuden toimia samanaikaisopettajana ja auttaa muissa TVT:hen liittyvissä asioissa. Kun tarjosin viikolla apua TVT-asioihin, opettajilta tuli pyyntöjä tulla kaveriksi esimerkiksi, kun harjoiteltiin kuvan liittämistä tekstitiedostoon tai opeteltiin Google driven käyttöä.

Kuvakilpailun ohjeistuksiin ja oppilaiden huikeisiin tuotoksiin voi tutusta osoitteessa:
https://peda.net/hankkeet/tvt-tietopankki/kuvakilpailu

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

Yhteistä näkemystä rakentamassa

collage

Selänteen alueen TVT-agentit, tietohallinnon edustajat sekä oppilaitos- ja sivistysjohto kokoontuivat 13.9.2016 keskustelemaan TVT-asioiden nykytilasta ja tulevaisuudesta. Iltapäivän keskustelua vauhditti Anne Moilanen. Päivän keskustelujen tuloksia voi vilkuilla Annen esityksestä.

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

Syksyn ensimmäinen agenttitapaaminen

agentit_reisjarvella

Selänteen alueen TVT-agentit kokoontuivat 29.8.2016 Reisjärvelle pohtimaan tulevan lukuvuoden tavoitteita ja toimintaa. Tälle lukuvuodelle agenttien määrä tuplaantuu, eli viimevuotiset agentit saavat työparin. Jo syksyn aikana tapahtuu paljon. Konkreettisina toimenpiteinä järjestetään sivistys- ja oppilaitosjohdon, tietohallinnon sekä TVT-agenttien yhteinen tapaaminen Haapajärvellä 13.9.2016. Lisäksi syksyn aikana pidetään TVT-lippua korkealla agenttien organisoimalla ”tempauksella” viikolla 42.

Hankkeen toiminnan pohtimisen lisäksi agenttitapaaminen toimi jälleen mainiona paikkana kokemusten jakamiseen. Tästä on hyvä jatkaa!

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

Tehokasta toimintaa kentällä

Viime kuukausien aikana Selänteen TVT-agentti-opettajat ovat toimineet aktiivisesti ja rantautuneet  kouluille, piittaamatta pakkasesta tai vallitsevasta lumisohjosta kartottaen koulutustarpeita ja vahvuuksia, kertoen TVT-ilosanomaa. Koulutustarpeet ovat alkaneet täsmentyä ja Selänteen TVT-strategia tulee tutuksi kaikille opettajille viimeistään nyt. OPS-työ on kunnissa edelleen vauhdissa ja OPSia tehdessä on hyvä sujauttaa TVT-asiat mukaan koulun arkeen. Hankkeessa toteutettava Selänteen TVT-vinkkipankki on karttunut sovellusten ja ohjelmien käyttöön liittyvistä ohjeista ja esimerkeistä sekä hyödyllisestä koulutustarjonnasta.

Kiinnostus tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön on laajaa. ”Useilla olisi ensin kiinnostus nähdä monenlaisia tarjolla olevia mahdollisuuksia, kun ei ole oikein käsitystäkään, mikä olisi sellaista hyödyllistä!”, kertoo Kärsämäen tvt-agentti Ritva. TVT-agentit pohtivatkin, miten opettajille saataisiin sopivasti virikkeitä, ideoita ja tukea, jotta kehitys lähtisi hyvin käyntiin.

Reisjärvellä Pedanet on nyt otettu käyttöön ja mm. Näppistaiturin koulutusta on tuotu kouluihin Outi-agentin toimesta.

Haapajärven TVT-agentin Matin ja Pyhäjärven agentin Janin toimesta on tulossa Android- ja GAFE -koulutusta Haapajärvelle, jossa GAFEn  käyttöä halutaan vakiinnuttaa kaikkiin alakouluihin. Koulutus on tarkoutus suunnata alakouluille, mutta se on avoin myös yläkoulun ja lukion opettajille.

Jani on Pyhäjärvellä kierrellyt alakouluilla torstaina ja ottanut Google Appsia käyttöön yhdessä luokanopettajien kanssa. Kevään aikana ohjelmaan mahdutetaan myös ainakin ohjelmointia Scratch Jr:lla ja mahdollisesti videonkäsittelyä. Janista on ollut ehdolla myös Suomen digiosaavin opettaja -kilpailussa, mistä oli juttu Selänne -lehdessä!

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

TVT- Agenttien tapaaminen 16.10. – seuraavat askeleet

Selänteen alueen tvt-kartoitukseen saatiin yhteensä 146 vastausta. Opetushenkilöstön joukosta löytyy monenlaista osaamista, mutta myös paljon erilaisia kehittämistarpeita. Tarpeista nousee selkeästi esiin esim. videot, kuvan ja äänen tuottaminen, Googlen työkalut ja GAFE sekä käytännön vinkit siihen, miten tvt:n sitominen eri oppiaineisiin onnistuu.

Syksyn 2015 aikana tvt-agentit jalkautuvat oman kuntansa kouluihin. Vierailuiden aikana esitellään Osaava- hanketta ja omaa roolia agenttina, keskustellaan opettajien kanssa ja vaihdetaan tvt-vinkkejä. Vierailujen kautta myös koulujen muut tvt-hankkeet tulevat tutuksi agenteille, jolloin vältytään päällekkäiseltä toiminnalta ja saadaan hankkeiden välisiä synergiaetuja. Jokainen agentti aloittaa myös oman osaamisen jakamisen ja opettajien kouluttamisen, aluksi omassa kunnassa ja myöhemmin tarpeen mukaan myös muissa alueen kunnissa.

Hyvien käytänteiden verkkopalvelu perustetaan ennen kouluvierailuja. Agentit laittavat palveluun muutamia omia vinkkejä ja sitä kautta rohkaisevat muita opettajia ottamaan palvelun aktiiviseen käyttöön. Tavoitteena on matalan kynnyksen palvelu, joka on helppokäyttöinen ja selkeä eikä vaadi erillisiä käyttäjätunnuksia.

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

TVT -agenttien työskentely käyntiin

TVT-agenttien tapaaminen 4.9.2015

Selänteen alueen tvt-agenttiverkosto (Ritva, Outi, Jani ja Matti ) on luotu ja ensimmäinen tapaaminen on pidetty. Keskustelu lähti heti lentoon ja saimme paljon hyviä ideoita jatkokehittelyyn. Ihan ensimmäiseksi agentit lähettivät kuntiensa opetushenkilöstölle kyselyn, jossa kartoitetaan henkilöstön jo olemassa olevaa tvt-osaamista ja toisaalta kehittymistarpeita. Kyselyyn on tullut mukavasti vastauksia ja niiden pohjalta on hyvä lähteä suunnittelemaan toimintaa eteenpäin.

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi